Ubezpieczenie towaru w transporcie krajowym

box truck passing through toll gate

Ubezpieczenie towaru w transporcie krajowym to tak zwane ubezpieczenie cargo. Dedykowane jest ono wszystkim przedsiębiorcom, a przede wszystkim handlowcom, producentom, importerom oraz eksporterom. Cargo jest doskonałym zabezpieczeniem dla wszystkich tych, którzy w czasie prowadzenia swojej własnej działalności, niejednokrotnie są narażeni powstanie szkody w trakcie realizacji transportu (bardzo często nie ponoszą winy za powstanie takich szkód).

Umowa ubezpieczenia towaru w transporcie zawarta może zostać jedynie z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, które w świetle obowiązujących przepisów nie są osobami prawnymi.

Zakres ubezpieczenia cargo, bez najmniejszych przeszkód bardzo łatwo można dopasować bardzo indywidualnie do potrzeb danego przewoźnika. Umowa zawierana może być w zakresie podstawowym, częściowym lub całkowitym. Niemal we wszystkich przypadkach ubezpieczenie obejmuje również koszta, jakie mus ponieść ubezpieczający lub ubezpieczany, aby ratować mienie lub zapobiec czy zminimalizować jeśli jest to możliwe jego uszkodzenie, zmniejszając tym samym wysokość strat. Jeśli chodzi o czas trwania takiej umowy odnoszącej się do ubezpieczenia towaru w czasie jego transportu, to zwarta może być na czas trwania jednego lub wielu transportów.

Ochrona ubezpieczeniowa towaru będącego w transporcie obejmuje bardzo szeroki zakres. Ubezpieczone mogą być miedzy innymi wszelkiego rodzaju ładunki ( takie jak surowce, półprodukty czy wybory gotowe), które docelowo przeznaczone zostały do wymiany handlowej. Warto jednak mieć na uwadze, że standardowe ubezpieczenie cargo swoim zakresem nie obejmuje przede wszystkim dzieł sztuki, pieniężnych wartości, dokumentów, przesyłów pocztowych czy żywych zwierząt.

Cargo obowiązuje na przewozy ładunków jedynie w przypadku, gdy znajdują się one na terenie Polski. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie niezbędne etapy przewozu, przeładunek oraz składowanie przejściowe (pod warunkiem jednak, że nie trwa ono dłużej niż 14 dni w czasie trwania całego transportu).

Dodaj komentarz