Windykacja

graphs of performance analytics on a laptop screen

Ściąganie długów jest traktowane w naszym kraju często, jako zajęcie wybitnie trudne i obciążone wieloma kontrowersjami. Tymczasem choć jest to rzeczywiście praca obciążona wieloma stresami, to dla wielu osób jest to zawód, który pozwala na realizacji własnych ambicji i zawodowych pragnień.

Tylko pozornie bowiem osoba wykonująca zawód windykatora musi być nieczuła, potężnie zbudowana i do tego arogancka. Taki potoczny odbiór osób zajmujących się ściąganiem należności jest uproszczeniem, które zakłamuje rzeczywisty wymiar tej pracy. Skuteczna windykacja jest bowiem wypadkową wielu czynników, które często stoją w sprzeczności z powszechnym wyobrażeniu o windykatorze.

Dla efektywności swojej pracy osoba wykonująca zawód windykatora musi przede wszystkim wykazywać się ogromną inteligencją, kulturą osobistą i zdolnościami negocjacyjnymi połączonymi z głęboką wiedza merytoryczną. Wiedza jest bowiem najpotężniejsza bronią windyktora. Znajomość prawa oraz charakterystyki danej sprawy to podstawa w kontaktach z dłużnikiem. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że windykator nie może być osobą o charakterze wybitnie ugodowym lub pozbawionym asertywności.

Zdolności te mogą być jednak kwestią odpowiedniego szkolenia oraz doświadczenie zdobytego w ramach wykonywanych obowiązków. Windykacja należności szkolenie powinno obejmować przede wszystkim dwa aspekty.

Po pierwsze wiedza merytoryczna związana z podstawami prawnymi, po drugie kwestia kompetencji miękkich takich, jak negocjacje, wywieranie wpływy czy delikatne manipulacje. Dopiero wszystko to razem pozwoli na umiejętne prowadzenie rozmowy z dłużnikiem oraz doprowadzenie sprawy do satysfakcjonującego obie strony finału.

Windykacja jest przede wszystkim ugodowym procesem dochodzenia do spłaty zadłużenia. Jej głównym założeniem jest przede wszystkim uniknięcie procesu sądowego i dalszej egzekucji komorniczej. Jest to zadanie, które powinien stawiać sobie każdy windykator. W celu jego osiągnięcia potrzebne są wiedza i doświadczenie.

Dodaj komentarz